Turizmo ir užimtumo skatinimo asociacija aktyviai prisidėjo prie Šeimų užimtumo ir edukacijos festivalio organizavimo ir viešinimo

Turizmo ir užimtumo skatinimo asociacija aktyviai prisidėjo prie birželio 2-3 dienomis, Menų Fabrike – Loftas, Vilniuje vykusio šeimų festivalio.

Renginio tikslas – skatinti šeimas laisvalaikį leisti kartu, susipažinti su vasara vyksiančiomis edukacinėmis veiklomis, stovyklomis bei laisvalaikio praleidimo būdais.

Renginį aplankė daugiau nei 3000 žmonių, daugiau nei 50 dalyvių pristatė savo veiklas, supažindino vaikus ir jų tėvelius su neformalaus ugdymo galimybėmis.

Renginio draugai Vilniaus savivaldybė, barbora, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras bei daugelis kitų.

Turizmo ir užimtumo skatinimo asociacijos indėlis į renginį buvo įvertintas organizatorių prisidedant prie tikslų įgyvendinimo, bei pagalbos viešinant renginį internete.